Unha tese doutoural relaciona o topónimo Dombodán co Deus Odín

A tese doutoural de Joaquín Caridad Arias, dirixida por Carmén Díaz Alayon no curso 2003-2004 na facultade de Humanidades e Ciencias sociais da Universidade de La Laguna e titulada “Los fenómenos de la homonimia y la homofonía en la toponomástica y su repercusión en las etimologías cultas y populares de la Europa Occidental (ISBN 8477565597) di na súa páxina 360:

Domboda en Lugo y Dombodán en La Coruña proceden del nombre Dominus Boda-nus, el mismo del Bodanensis cenobius y del Bodensee (esp. lago de Constanza), que cabe relacionar con el nombre celta-germánico Bodo o boudo.


En outras palabras, o topónimo Dombodán estase a referir ao deus xermánico Bodán, máis coñecido como Odín, cuio culto chegaría a estas terras traído polos suevos.

|Para saber máis: Dombodan, un deus suevo en Arzúa I no blog A Nosa Historia

A lenda de San Xoan de Navas nun calendario do Concello

Do calendario editado polo Concello de Arzúa no 2012 obtemos esta lenda relativa a capela de San Xoán de Navas, pertencente á parroquia de Pantiñobre:

LENDA DE SAN XOÁN DE NAVAS

Hai unha tradición moi viva na parroquia de Pantiñobre que pon a orixe deste santuario en 1804. Foi construído por orde dunha pastora de Bustelo que perdera o seu rabaño de ovellas no medio dunha grande treboada de lóstregos e sarabia. E fixo promesa que se atopaba o rabaño levantaría unha capela na honra de San Xoán Bautista. Atopou o rabaño e alí onde o atopou mandou construír a capela.

Unha variante desta lenda di que a pastora foi sorprendida por unha fortísima tempestade e implorou a protección de San Xoán Bautista. Ocorreu, entón, que as ovellas acubilláronse o seu redor e alí onde elas estaban non caía nin choiva nin sarabia nin lóstrego. Cando a tempostade remitiu a pastora veu que todas as ovellas estaban con ela e, a pesar da moita choiva e sarabia que caera, estaban enxoitas de todo. Foi, entón, cando mandou construir, naquel mesmo lugar, a capela.

Cartel das Festas do Carme do 1949

Grandes fiestas en la Villa de Arzúa en honor a la Santísima Virgen del Carmen. Los días 16, 17 y 18 de Julio de 1949.

Se celebrarán MISAS SOLEMNES DE CAMPAÑA con intervención de la SCHOLA CANTORUM Y ORQUESTA DEL SEMINARIO DE SANTIAGO compuesta de setenta elementos.

¡ACONTECIMIENTO ÚNICO EN GALICIA!

MAGNAS PROCESIONES PRESIDIDAS POR LAS AUTORIDADES en las que la SCHOLA Y ORQUESTA cantarán motetes de los más afamados autores.

Amenizarán estas fiestas LA BANDA MUNICIPAL DE LA CORUÑA compuesta por cincuenta y dos profesores y la simpática y popular MÚSICA DE MERZA.

GRAN ROMERÍA EN LA PLAZA que lucirá FANTÁSTICA ILUMINACIÓN a bae de arcos de bombillas eléctricas multicolores.

TODOS LOS DÍAS Y A MEDIA NOCHE FESTIVALES PIROTÉCNICOS DE PROPORCIONES GIGANTESCAS Y SORPRENDENTES con profusa ELEVACIÓN DE GLOBOS DE DIMENSIONES COLOSALES y equipados con barquillas cargadas de lucería, bengalas y detonadores, de efecto maravilloso.

(…)

ALGO GRANDIOSO Y SORPRENDENTE NO VISTO JAMÁS

Polémica entre os alcaldes de Santiago e Arzúa por negarse a alimentar un preso

Esta historia, recollida na tese de doutoramento de 2012 “Administración, gestión y poder político en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 1845-1868” de Ana Cristina Pérez Rodríguez foi publicada na Gaceta de Madrid do 19 de xuño de 1862. Un detido en Arzúa (Marcos Puñín) foi enviado a Santiago polo alcalde de Arzúa alegando que era veciño daquela cidade. Despois de dúas semanas de investigación, o tenente alcalde de Santiago mandouno de volta para Arzúa dicindo que era veciño deste municipio. O alcalde de Arzúa non o quixo alí e mandouno de novo para Compostela, onde o alcalde non puido procesalo por falta de competencias. O motivo de tanto traslado estaba en que ambos concellos trataban de evitar pagar o mantemento do preso.

O detido denunciou ao xuíz de primeira instancia a conduta de ambos alcaldes e o xuíz intentou procesar ao tenente alcalde de Santiago (Manuel Turnes, alcalde accidental) e ao alcalde de Arzúa (Manuel González) pero non puido facelo por que o Gobernador suspendeu a causa alegando que actuaran baixo o artigo 73 da “Ley de Ayuntamientos” de 1845.