Guía de navegación

As “cousas de Arzúa” recompiladas nesta web están arquivadas pola data do feito e documento. Se so se coñece o ano levan a data do primeiro día de ese ano. Nos contos de tradición oral, trátouse de atinar coa década, sinalando o primeiro día do ano de 1960, 1970, etc.

Na páxina principal mostranse en primeiro lugar as últimas cousas publicadas.

Consultar cousas por tipo ou orixe

As cousas están clasificadas en categorías polo tipo de documento (prensa, revistas, libros, boletíns oficias, etc.) e pódese acceder a todas as cousas publicadas por exemplo nun determinado xornal, consultado a categoría correspondente do apartado da páxina de inicio “Por tipo de contido”.

Consultar cousas por temática

Para clasificar as cousas temas pódese acceder a elas no apartado da páxina “Clasificación por” temas da páxina de inicio.

Existe un buscador na páxina principal para localizar un texto concreto en todas as cousas publicadas.

Consultar cousas por orde cronolóxico

Dende o índice “Ano a ano” é posíbel acceder as cousas dun ano concreto.

Consultar cousas por personas mencionadas

Dende o índice “Xente” é posíbel acceder as cousas que mencionan a unha persoa.

Consultar cousas por lugares mencionados

Dende o índice “Sitios” é posíbel acceder as cousas que mencionan unha poboación ou lugar en concreto.