Cando a Fraga do Rei pasou de Santa María a Arzúa

O 20 de xaneiro de 1868 o “Boletín Oficial Eclesiástico” do Arcebispado de Santiago, no seu número 206 publicou unha reorganización parroquial pola que a Fraga do Rei (ata entón pertencente a parroquia de Santa María) pasaba a formar parte da parroquia de Arzúa. Fanse outros cambios como facer depender Preguntoño, Cortobe e Raído da parroquia de Arzúa en vez de Burres, e pasar San Salvador, Sebio, Rourís, Quintás e Pazos a de Santa María. O boletín en cuestión di:

Arzúa, Santiago y san Pedro de Lema, de 950 almas. Unimos a ella la aldea llamada Fraga del Rey de la de santa María, como también las aldeas de Burres llamadas Preguntoño, Cortove y Raído. De término y de patronato alternativo del Duque de Gor y de la Dignidad Arzobispal. Tendrá coadjutor.

Arzúa, santa María, de 548 almas. Unimos a ella el lugar de san Salvador de la de Santiago, como también las cuatro aldeas de Burres llamadas Sevio, Rourís, Quintas y Pazos: de entrada y de patronato del Duque de Gor.

Construción da estrada Santiago – Lugo

O número 125 do Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 19 de outubro de 1853 facilita o detalle das obras da estrada de Santiago a Lugo:

Trozo quinto.

Se hicieron 156 varias cúbicas de muros de sostenimiento de mampostería ordinaria en la Salceda.

681 varas lineales de firme entre Brea y Ferreiros.

Trozo sexto

156 varas lineales de esplanación de desmonte y 224 en terraplén en el Raído.

Se construyeron 400 varas cúbicas de muros de sostenimiento de mampostería ordinaria en Gayan.

Se han concluido 1000 varas lineas de firme entre Arzúa y casas de Penas.

Trozo sétimo.

166 metros lineales de esplanación en desmonte de terreno duro y 234 idem idem en terraplén entre Arzúa y Boente.